Reklamacje i Zwroty

Zamówione trawy, wazony, czy kompozycje nie spełniają Twoich oczekiwań i chcesz je zwrócić?

Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji, który znajdziesz na tej stronie. Zapakuj produkty do paczki i dołącz fakturę/rachunek, zamiast faktury możesz także dołączyć kartkę z ręcznie odnotowanym numerem zamówienia. Jeśli zwracasz paczkę w naszym opakowaniu pamiętaj o usunięciu starej etykiety adresowej.

Odeślij na adres zwrotów:

FŚ Kamil Rogala - Wola Wiśniowska 11a - 28-200 Staszów

 

Po otrzymaniu przesyłki masz 14 dni, aby sprwdzić w domu zamówione produkty i zdecydować czy spełniają Twoje oczekiwania. Pamiętaj, że możesz skorzystać z opcji zwrotu i odesłać je do nas.

 

Ważne! Zwracany towar nie może posiadać znamion zniszczenia, ani żadnych śladów użytkowania. Zawsze sprawdzaj paczkę przy odbiorze - W przypadku uszkodzenia towaru podczas dostawy, tylko spisany z kurierem protokół uszkodzenia, daje Ci możliwość zwrotu.

 

§1 Reklamacje i zwroty

 

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

 

  1. 1.Jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22​1 §​ 1 Kodeksu cywilnego) – możesz złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady

1.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez formularz dostępny na stronie. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

1.3. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu do klienta, mozliwe jest złożenie reklamacji i dokonania zwrotu towaru, tylko wtedy, gdy:

  • klient sprawdził przesyłkę przy odbiorze
  • klient poinformował kuriera o szkodzie, następnie przyjął towar, następnie spisał protokół szkody w obecności kuriera

W przypadku braku powyższych działań ze strony klienta, nie jest możliwe składanie reklamacji i dokonywanie zwrotów towaru.

 

1.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

1.5. Zwrotów należy dokonać na adres:

FŚ Kamil Rogala

Wola wiśniowska 11a

28-200 Staszów

 

1.6. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Formularz Reklamacji Towarów
  •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl